.

Příbalový leták VOLNOSTIN – POR TBL FLM 4X5MG

Při užití léčivého přípravku VOLNOSTIN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VOLNOSTIN naleznete

  • Co je přípravek VOLNOSTIN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VOLNOSTIN užívat
  • Jak se přípravek VOLNOSTIN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VOLNOSTIN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VOLNOSTIN