.

Příbalový leták VOLTAREN 50 – POR TBL ENT 20X50MG

Při užití léčivého přípravku VOLTAREN 50 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VOLTAREN 50 naleznete

  • Co je přípravek VOLTAREN 50 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VOLTAREN 50 užívat
  • Jak se přípravek VOLTAREN 50 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VOLTAREN 50 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VOLTAREN 50