.

Příbalový leták VOLTAREN ACTIGO EXTRA – POR TBL OBD 10X25MG

Při užití léčivého přípravku VOLTAREN ACTIGO EXTRA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VOLTAREN ACTIGO EXTRA naleznete

  • Co je přípravek VOLTAREN ACTIGO EXTRA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VOLTAREN ACTIGO EXTRA užívat
  • Jak se přípravek VOLTAREN ACTIGO EXTRA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VOLTAREN ACTIGO EXTRA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VOLTAREN ACTIGO EXTRA