.

Příbalový leták VOLTAREN ACTIGO – POR TBL FLM 10X12.5MG

Při užití léčivého přípravku VOLTAREN ACTIGO si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VOLTAREN ACTIGO naleznete

  • Co je přípravek VOLTAREN ACTIGO a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VOLTAREN ACTIGO užívat
  • Jak se přípravek VOLTAREN ACTIGO užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VOLTAREN ACTIGO uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VOLTAREN ACTIGO