.

Příbalový leták VOLTAREN EMULGEL – DRM GEL 1X100GM LAM

Při užití léčivého přípravku VOLTAREN EMULGEL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VOLTAREN EMULGEL naleznete

  • Co je přípravek VOLTAREN EMULGEL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VOLTAREN EMULGEL užívat
  • Jak se přípravek VOLTAREN EMULGEL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VOLTAREN EMULGEL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VOLTAREN EMULGEL