.

Příbalový leták VOLTAREN OPHTHA CD – OPH GTT SOL 1X5ML

Při užití léčivého přípravku VOLTAREN OPHTHA CD si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VOLTAREN OPHTHA CD naleznete

  • Co je přípravek VOLTAREN OPHTHA CD a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VOLTAREN OPHTHA CD užívat
  • Jak se přípravek VOLTAREN OPHTHA CD užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VOLTAREN OPHTHA CD uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VOLTAREN OPHTHA CD