.

Příbalový leták VOLTAREN RAPID 12.5 MG – POR CPS MOL 30X12.5MG I

Při užití léčivého přípravku VOLTAREN RAPID 12.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VOLTAREN RAPID 12.5 MG naleznete

  • Co je přípravek VOLTAREN RAPID 12.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VOLTAREN RAPID 12.5 MG užívat
  • Jak se přípravek VOLTAREN RAPID 12.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VOLTAREN RAPID 12.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VOLTAREN RAPID 12.5 MG