.

Příbalový leták VOLTAREN RAPID 50 MG TABLETY – POR TBL OBD 10X50MG

Při užití léčivého přípravku VOLTAREN RAPID 50 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VOLTAREN RAPID 50 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek VOLTAREN RAPID 50 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VOLTAREN RAPID 50 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek VOLTAREN RAPID 50 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VOLTAREN RAPID 50 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VOLTAREN RAPID 50 MG TABLETY