.

Příbalový leták VOLTAREN RETARD – POR TBL PRO 30X100MG

Při užití léčivého přípravku VOLTAREN RETARD si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VOLTAREN RETARD naleznete

  • Co je přípravek VOLTAREN RETARD a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VOLTAREN RETARD užívat
  • Jak se přípravek VOLTAREN RETARD užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VOLTAREN RETARD uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VOLTAREN RETARD