.

Příbalový leták VOLUVEN 10 – INF SOL 10X500ML

Při užití léčivého přípravku VOLUVEN 10 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VOLUVEN 10 naleznete

  • Co je přípravek VOLUVEN 10 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VOLUVEN 10 užívat
  • Jak se přípravek VOLUVEN 10 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VOLUVEN 10 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VOLUVEN 10