.

Příbalový leták VOLUVEN – INF SOL 25X250ML PVC

Při užití léčivého přípravku VOLUVEN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VOLUVEN naleznete

  • Co je přípravek VOLUVEN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VOLUVEN užívat
  • Jak se přípravek VOLUVEN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VOLUVEN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VOLUVEN