.

Příbalový leták VONCENTO 1000 IU/2400 IU – INJ+INF PSO LQF 1X1000 UT

Při užití léčivého přípravku VONCENTO 1000 IU/2400 IU si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VONCENTO 1000 IU/2400 IU naleznete

  • Co je přípravek VONCENTO 1000 IU/2400 IU a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VONCENTO 1000 IU/2400 IU užívat
  • Jak se přípravek VONCENTO 1000 IU/2400 IU užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VONCENTO 1000 IU/2400 IU uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VONCENTO 1000 IU/2400 IU