.

Příbalový leták VONCENTO 250 IU/600 IU – INJ+INF PSO LQF 1X250 UT

Při užití léčivého přípravku VONCENTO 250 IU/600 IU si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VONCENTO 250 IU/600 IU naleznete

  • Co je přípravek VONCENTO 250 IU/600 IU a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VONCENTO 250 IU/600 IU užívat
  • Jak se přípravek VONCENTO 250 IU/600 IU užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VONCENTO 250 IU/600 IU uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VONCENTO 250 IU/600 IU