.

Příbalový leták VONILLE 0.060 MG/0.015 MG – POR TBL FLM 84

Při užití léčivého přípravku VONILLE 0.060 MG/0.015 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VONILLE 0.060 MG/0.015 MG naleznete

  • Co je přípravek VONILLE 0.060 MG/0.015 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VONILLE 0.060 MG/0.015 MG užívat
  • Jak se přípravek VONILLE 0.060 MG/0.015 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VONILLE 0.060 MG/0.015 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VONILLE 0.060 MG/0.015 MG