.

Příbalový leták VORIKONAZOL SANDOZ 200 MG – POR TBL FLM 30X200MG

Při užití léčivého přípravku VORIKONAZOL SANDOZ 200 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VORIKONAZOL SANDOZ 200 MG naleznete

  • Co je přípravek VORIKONAZOL SANDOZ 200 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VORIKONAZOL SANDOZ 200 MG užívat
  • Jak se přípravek VORIKONAZOL SANDOZ 200 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VORIKONAZOL SANDOZ 200 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VORIKONAZOL SANDOZ 200 MG