.

Příbalový leták VORINA – INJ SOL 1X4ML/100MG

Při užití léčivého přípravku VORINA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VORINA naleznete

  • Co je přípravek VORINA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VORINA užívat
  • Jak se přípravek VORINA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VORINA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VORINA