.

Příbalový leták VOTUBIA 2 MG – POR TBL DIS 30X2MG

Při užití léčivého přípravku VOTUBIA 2 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VOTUBIA 2 MG naleznete

  • Co je přípravek VOTUBIA 2 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VOTUBIA 2 MG užívat
  • Jak se přípravek VOTUBIA 2 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VOTUBIA 2 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VOTUBIA 2 MG