.

Příbalový leták VPRIV 400 U – INF PLV SOL 25X400U

Při užití léčivého přípravku VPRIV 400 U si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VPRIV 400 U naleznete

  • Co je přípravek VPRIV 400 U a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VPRIV 400 U užívat
  • Jak se přípravek VPRIV 400 U užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VPRIV 400 U uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VPRIV 400 U