.

Příbalový leták VREYA – POR TBL FLM 1X21

Při užití léčivého přípravku VREYA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VREYA naleznete

  • Co je přípravek VREYA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VREYA užívat
  • Jak se přípravek VREYA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VREYA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VREYA