.

Příbalový leták VULMIZOLIN 1.0 – INJ PLV SOL 10X1GM

Při užití léčivého přípravku VULMIZOLIN 1.0 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VULMIZOLIN 1.0 naleznete

  • Co je přípravek VULMIZOLIN 1.0 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VULMIZOLIN 1.0 užívat
  • Jak se přípravek VULMIZOLIN 1.0 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VULMIZOLIN 1.0 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VULMIZOLIN 1.0