.

Příbalový leták VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ AIR PRODUCTS 22 V/V – INH GAS CRS 4LT/774LT III

Při užití léčivého přípravku VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ AIR PRODUCTS 22 V/V si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ AIR PRODUCTS 22 V/V naleznete

  • Co je přípravek VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ AIR PRODUCTS 22 V/V a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ AIR PRODUCTS 22 V/V užívat
  • Jak se přípravek VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ AIR PRODUCTS 22 V/V užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ AIR PRODUCTS 22 V/V uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ AIR PRODUCTS 22 V/V