.

Příbalový leták VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ LINDE – INH GAS CRS 3LT/600LT I OCEL

Při užití léčivého přípravku VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ LINDE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ LINDE naleznete

  • Co je přípravek VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ LINDE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ LINDE užívat
  • Jak se přípravek VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ LINDE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ LINDE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – VZDUCH MEDICINďż˝LNďż˝ SYNTETICKďż˝ LINDE