.

Příbalový leták WALZERA 160 MG – POR TBL FLM 98X160MG

Při užití léčivého přípravku WALZERA 160 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku WALZERA 160 MG naleznete

  • Co je přípravek WALZERA 160 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek WALZERA 160 MG užívat
  • Jak se přípravek WALZERA 160 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek WALZERA 160 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – WALZERA 160 MG