.

Příbalový leták WARFARIN ORION 3 MG – POR TBL NOB 100X3MG

Při užití léčivého přípravku WARFARIN ORION 3 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku WARFARIN ORION 3 MG naleznete

  • Co je přípravek WARFARIN ORION 3 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek WARFARIN ORION 3 MG užívat
  • Jak se přípravek WARFARIN ORION 3 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek WARFARIN ORION 3 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – WARFARIN ORION 3 MG