.

Příbalový leták WARFARIN PMCS 5 MG – POR TBL NOB 50X5MG

Při užití léčivého přípravku WARFARIN PMCS 5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku WARFARIN PMCS 5 MG naleznete

  • Co je přípravek WARFARIN PMCS 5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek WARFARIN PMCS 5 MG užívat
  • Jak se přípravek WARFARIN PMCS 5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek WARFARIN PMCS 5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – WARFARIN PMCS 5 MG