.

Příbalový leták WARTEC CREAM – DRM CRM 1X5GM/7.5MG

Při užití léčivého přípravku WARTEC CREAM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku WARTEC CREAM naleznete

  • Co je přípravek WARTEC CREAM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek WARTEC CREAM užívat
  • Jak se přípravek WARTEC CREAM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek WARTEC CREAM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – WARTEC CREAM