.

Příbalový leták WATER FOR INJECTION KABI – PAR LQF 50X5ML

Při užití léčivého přípravku WATER FOR INJECTION KABI si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku WATER FOR INJECTION KABI naleznete

  • Co je přípravek WATER FOR INJECTION KABI a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek WATER FOR INJECTION KABI užívat
  • Jak se přípravek WATER FOR INJECTION KABI užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek WATER FOR INJECTION KABI uchovávat

Stáhnout příbalový leták – WATER FOR INJECTION KABI