.

Příbalový leták WELLBUTRIN SR – POR TBL PRO 30X150MG

Při užití léčivého přípravku WELLBUTRIN SR si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku WELLBUTRIN SR naleznete

  • Co je přípravek WELLBUTRIN SR a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek WELLBUTRIN SR užívat
  • Jak se přípravek WELLBUTRIN SR užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek WELLBUTRIN SR uchovávat

Stáhnout příbalový leták – WELLBUTRIN SR