.

Příbalový leták WILATE 1000 – INJ PSO LQF 1X10ML/1000UT

Při užití léčivého přípravku WILATE 1000 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku WILATE 1000 naleznete

  • Co je přípravek WILATE 1000 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek WILATE 1000 užívat
  • Jak se přípravek WILATE 1000 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek WILATE 1000 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – WILATE 1000