.

Příbalový leták WILATE 450 – INJ PSO LQF 1X5ML/450UT

Při užití léčivého přípravku WILATE 450 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku WILATE 450 naleznete

  • Co je přípravek WILATE 450 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek WILATE 450 užívat
  • Jak se přípravek WILATE 450 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek WILATE 450 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – WILATE 450