.

Příbalový leták WILATE 900 – INJ PSO LQF 1X10ML/900UT

Při užití léčivého přípravku WILATE 900 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku WILATE 900 naleznete

  • Co je přípravek WILATE 900 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek WILATE 900 užívat
  • Jak se přípravek WILATE 900 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek WILATE 900 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – WILATE 900