.

Příbalový leták WILLFACT 1000 IU – INJ PSO LQF 1X1000UT

Při užití léčivého přípravku WILLFACT 1000 IU si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku WILLFACT 1000 IU naleznete

  • Co je přípravek WILLFACT 1000 IU a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek WILLFACT 1000 IU užívat
  • Jak se přípravek WILLFACT 1000 IU užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek WILLFACT 1000 IU uchovávat

Stáhnout příbalový leták – WILLFACT 1000 IU