.

Příbalový leták XADOS 20 MG TABLETY – POR TBL NOB 10X20MG

Při užití léčivého přípravku XADOS 20 MG TABLETY si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XADOS 20 MG TABLETY naleznete

  • Co je přípravek XADOS 20 MG TABLETY a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XADOS 20 MG TABLETY užívat
  • Jak se přípravek XADOS 20 MG TABLETY užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XADOS 20 MG TABLETY uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XADOS 20 MG TABLETY