.

Příbalový leták XALACOM – OPH GTT SOL 3X2.5ML

Při užití léčivého přípravku XALACOM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XALACOM naleznete

  • Co je přípravek XALACOM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XALACOM užívat
  • Jak se přípravek XALACOM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XALACOM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XALACOM