.

Příbalový leták XALATAN – OPH GTT SOL 1X2.5ML II

Při užití léčivého přípravku XALATAN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XALATAN naleznete

  • Co je přípravek XALATAN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XALATAN užívat
  • Jak se přípravek XALATAN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XALATAN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XALATAN