.

Příbalový leták XALEEC 16 MG – POR TBL NOB 90X16MG

Při užití léčivého přípravku XALEEC 16 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XALEEC 16 MG naleznete

  • Co je přípravek XALEEC 16 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XALEEC 16 MG užívat
  • Jak se přípravek XALEEC 16 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XALEEC 16 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XALEEC 16 MG