.

Příbalový leták XALEEC COMBI 8 MG/12.5 MG – POR TBL NOB 56

Při užití léčivého přípravku XALEEC COMBI 8 MG/12.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XALEEC COMBI 8 MG/12.5 MG naleznete

  • Co je přípravek XALEEC COMBI 8 MG/12.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XALEEC COMBI 8 MG/12.5 MG užívat
  • Jak se přípravek XALEEC COMBI 8 MG/12.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XALEEC COMBI 8 MG/12.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XALEEC COMBI 8 MG/12.5 MG