.

Příbalový leták XALKORI 200 MG – POR CPS DUR 60X200MG

Při užití léčivého přípravku XALKORI 200 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XALKORI 200 MG naleznete

  • Co je přípravek XALKORI 200 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XALKORI 200 MG užívat
  • Jak se přípravek XALKORI 200 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XALKORI 200 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XALKORI 200 MG