.

Příbalový leták XALKORI 250 MG – POR CPS DUR 60X250MG

Při užití léčivého přípravku XALKORI 250 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XALKORI 250 MG naleznete

  • Co je přípravek XALKORI 250 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XALKORI 250 MG užívat
  • Jak se přípravek XALKORI 250 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XALKORI 250 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XALKORI 250 MG