.

Příbalový leták XALVOBIN 150 MG – POR TBL FLM 60X150MG II

Při užití léčivého přípravku XALVOBIN 150 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XALVOBIN 150 MG naleznete

  • Co je přípravek XALVOBIN 150 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XALVOBIN 150 MG užívat
  • Jak se přípravek XALVOBIN 150 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XALVOBIN 150 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XALVOBIN 150 MG