.

Příbalový leták XAMIOL – DRM GEL 1X60GM

Při užití léčivého přípravku XAMIOL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XAMIOL naleznete

  • Co je přípravek XAMIOL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XAMIOL užívat
  • Jak se přípravek XAMIOL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XAMIOL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XAMIOL