.

Příbalový leták XARELTO 10 MG – POR TBL FLM 10X10MG

Při užití léčivého přípravku XARELTO 10 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XARELTO 10 MG naleznete

  • Co je přípravek XARELTO 10 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XARELTO 10 MG užívat
  • Jak se přípravek XARELTO 10 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XARELTO 10 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XARELTO 10 MG