.

Příbalový leták XARELTO 15 MG – POR TBL FLM 14X15MG

Při užití léčivého přípravku XARELTO 15 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XARELTO 15 MG naleznete

  • Co je přípravek XARELTO 15 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XARELTO 15 MG užívat
  • Jak se přípravek XARELTO 15 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XARELTO 15 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XARELTO 15 MG