.

Příbalový leták XARELTO 20 MG – POR TBL FLM 100X(10X10X1)X20MG

Při užití léčivého přípravku XARELTO 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XARELTO 20 MG naleznete

  • Co je přípravek XARELTO 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XARELTO 20 MG užívat
  • Jak se přípravek XARELTO 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XARELTO 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XARELTO 20 MG