.

Příbalový leták XEFO RAPID 8 MG – POR TBL FLM 6X8MG

Při užití léčivého přípravku XEFO RAPID 8 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XEFO RAPID 8 MG naleznete

  • Co je přípravek XEFO RAPID 8 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XEFO RAPID 8 MG užívat
  • Jak se přípravek XEFO RAPID 8 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XEFO RAPID 8 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XEFO RAPID 8 MG