.

Příbalový leták XELEVIA 25 MG – POR TBL FLM 14X25MG

Při užití léčivého přípravku XELEVIA 25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XELEVIA 25 MG naleznete

  • Co je přípravek XELEVIA 25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XELEVIA 25 MG užívat
  • Jak se přípravek XELEVIA 25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XELEVIA 25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XELEVIA 25 MG