.

Příbalový leták XENETIX 300 – INJ SOL 1X50ML

Při užití léčivého přípravku XENETIX 300 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XENETIX 300 naleznete

  • Co je přípravek XENETIX 300 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XENETIX 300 užívat
  • Jak se přípravek XENETIX 300 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XENETIX 300 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XENETIX 300