.

Příbalový leták XENETIX 350 – INJ SOL 1X50ML+STR

Při užití léčivého přípravku XENETIX 350 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XENETIX 350 naleznete

  • Co je přípravek XENETIX 350 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XENETIX 350 užívat
  • Jak se přípravek XENETIX 350 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XENETIX 350 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XENETIX 350