.

Příbalový leták XERISTAR 60 MG – POR CPS ETD 28X60MG

Při užití léčivého přípravku XERISTAR 60 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XERISTAR 60 MG naleznete

  • Co je přípravek XERISTAR 60 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XERISTAR 60 MG užívat
  • Jak se přípravek XERISTAR 60 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XERISTAR 60 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XERISTAR 60 MG