.

Příbalový leták XGLY ANALOG – POR SOL 1X400GM

Při užití léčivého přípravku XGLY ANALOG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku XGLY ANALOG naleznete

  • Co je přípravek XGLY ANALOG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek XGLY ANALOG užívat
  • Jak se přípravek XGLY ANALOG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek XGLY ANALOG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – XGLY ANALOG